Krig, fred og selvstendighet

Melamartnan har i år satt «Krig, fred og selvstendighet» som tema og vil belyse og aktualisere dette gjennom flere programposter.

Melamartnans eksistens gjennom om lag tre århundrer (1600-, 1700- og 1800-tallet) skjedde i en periode der vi fram til 1814 var under Danmark, og fra 1814-1905 var i union med Sverige. Således var Norge aldri fri og uavhengig mens den gamle martnan pågikk.

Gjennom hele perioden var det militær aktivitet, og kavaleriet ble på 1700-tallet oppsatt med dragoner, soldater til hest. Melamartnan får også i år besøk av dragoner med overhallingen Arne C. Hagerup som en av aktørene. De deltar med et innslag i historiske vandringer og har dessuten en egen oppvisning på ettermiddagen både fredag og lørdag.

Mot slutten av 1800-tallet skjedde en stor  oppblomstring av nye samfunnsaktører som politiske partier, organisasjoner, samtalelag, aviser, ungdomslag, målrørsla og skytterbevegelsen. Summen av dette bidro til å vekke behovet for løsrivelse fra unionen med svenskene. Dette er bakteppet når historiker Øystein Idsø Viken skal ha foredrag på Melasalen fredag om Overhallsrevolusjonen – hendelsen og omstendigheten som førte Overhalla inn i historiebøkene tidlig på 1880-tallet – omtrent samtidig med at Melamartnan opphørte.

Seinere har vi vært gjennom to verdenskriger, og andre kriger i Europa. I dag preges nyhetsbildet av krigen i Ukraina. Norske kommuner, også namdalske er mottakere av flyktninger derfra, mens nasjoner, organisasjoner og aksjoner bidrar med materiell og støtte til ukrainernes forsvar av landet sitt. Lørdag formiddag på Melamartnan blir det gjennomført en samtale med ukrainske Natalia Lillegaard, bosatt i Steinkjer gjennom mange år om hennes opplevelse av krigen og situasjonen i dag. Dessuten vil Nikolay Vatne fra Namsos brann- og redning, som flere ganger har deltatt i transporter til Ukraina med materiell, delta i samtalen.