Lafaren

 

Gammel tradisjonsbåt fra Namdalen. Lafaren er en gammel båttype som har lange tradisjoner i Namsen. I de senere år har denne båttypen forsvunnet, men det er krefter i gang med å sette båten i produksjon igjen. I gamle dager var dette et kjært framkomstmiddel for namdalingen. Det sies at folk fra Overhalla rodde helt til vårmarkedet på Nærøya med Lafaren.
Båten er i dag å se på Fylkesmuseet i Namsos.