Trondhjemskjøpmennene

I Øvergata holdt Trondhjemskjøpmennene til. Det var blant andre. Lyng, Kjeldsberg, Thaulow og Løveng m.fl.. De kom med jektene sine fulle av varer rundt Fosenhavløya og seilte opp Namsen og la til ved elvebredden på Melen.De hadde med seg finere tøyer, glass, jernvarer og mye annet. Under martnan hadde de butikk i første etasje og bodde selv i andre etsje .Selv om mange av husene i dag enten er revet eller flyttet til andre steder kan vi tydelig se hvordan husrekken i Øvergata har fortonet seg. Noen av husene står der fortsatt og Melasalen, tidligere Wiklem-salongen, er nå forsamlingshus på Melen.