Melamartnaens leder Gustav Amdal

Melamartnaen 2024 har flere ulike komiteer som sammen jobber for en best mulig martna. Vi skal i tiden frem mot Melamartnan 4. og 5. oktober presentere lederne for de ulike komiteene.

 

Først ut i vår presentasjons runde er Melamartnans egen leder Gustav Amdal. Gustav har ikke selv hatt noen aktiv rolle under de tidligere Melamartnaene, men har bidratt som sponsor gjennom arbeidsplassen sin i Siktedukfabrikken AS. I forbindelse med årets martna har Gustav mange baller i luften. Han har fått alle komiteene opp å gå, og er aktivt involvert i arbeidet alle komiteene gjør, blant annet ordnet med sponsorer, mat og skaffe frivillige personer.  Det Gustav gleder seg aller mest til med årets Melamartna er selve gjennomføringen. Han har sett programmet og syns dagene ser gøyale ut. Det blir mye forskjellige aktiviteter og han mener at om været holder med oss kan dette bli en historisk Melamartna.