Informasjon til frivillige

Melamartnan 2022 arrangeres fra torsdag 6. til lørdag 8. oktober. Daglig leder i Overhalla IL er engasjert til å rekruttere frivillige og fordele disse på oppgaver før og under martnan. Henvendelse er sendt ut til alle eierlagene (cirka 30), og det er et ønske at foreningene tar på seg hele økter innenfor de aktuelle oppgavene som skal løses – og setter opp egne mannskapslister for disse.

Der foreninger tar hele økter, settes timeoversikt opp samla – og timene følger foreninga.

Ved rekruttering av enkeltpersoner, bestemmer hver enkelt hvilken forening/eierlag som skal tildeles godtgjørelse for utført oppgave.

Melamartnans styre og martnaskomiteen setter opp oversikt over hvilke lag/foreninger som er tildelt dugnadstimer – og fordeler godtgjøring i henhold til dette. Det er også anledning til å dedikere sin innsats til Melamartnan SA. Målet er å yte en godtgjørelse på minimum 50 kroner, slik det er budsjettert med.

De som stiller på dugnad, forholder seg til arbeidsleder for de enkelte oppgavene som skal utføres.

TILBUD TIL FRIVILLIGE:

I tillegg til at det er fri adgang til martnasområdet dagene du bidrar med arbeidsinnsats, får hver enkelt en matbillett som gir kaffe og vokkofurri/svele for korte vakter (inntil 4 timer) og rømmegrøt for vakter mer enn 4 timer.

Dessuten tilbyr vi alle som har tatt på seg dugnadsvakter (før, under eller etter martnan) halv pris på konserten med Tone Lian torsdag kveld kl. 20.00. NB: Billetter med rabatt MÅ kjøpes på døra.