Fruen Abel Meyer

Abel Margrethe Hammond Holst Meyer er den personen som framfor noen annen er knytta til Melamartn’an. Hun var født i Trondheim i 1706. Som ung kom hun til Halvardmo sammen med mannen sin Christian Holst i 1731. Holst døde tidlig, og hun giftet seg igjen, denne gangen med Christen Hagerup Meyer. Han vart heller ingen gammel mann, og fru Abel Margrete vart sittende som barnløs enke på Nedre Halvardmo til hun døde i 1787. Blant sambygdingene fikk hun etter hvert det heller uærbødige tilnavnet ”Gamla på Mel’n”. Som gårdeier hadde hun krav på grunnleie for boder og telt. Dessuten var hun sjøl eier av mange boder. Leieinntektene dreide seg om betydelige summer og var med på å øke madam Meyers velstand og formue. Da hun døde, rådde hun over Namdalens største jordegods bl.a. Ranem hovedkirke og annekskirkene Skage, Romstad og Gløshaugen med tilhørende gårder. Auksjonene etter henne varte nesten et helt år og innbrakte nær 42.000 Rd – en ufattelig sum på den tid.

Madam Meyer var en myndig dame som holdt kontroll med sine eiendommer og det som forgikk på martn’an. Det fortelles at hun rei omkring på ”Raumerra” si og så til at alt gikk riktig for seg.
Abel Meyers drikkebeger er utstilt ved Nord-Trøndelag Fylkesmuseum avd. Namdalsmuseet.