Annet lokalhistorisk program

Hva skjedde i Overhalla for 150 år siden?

Melasalen fredag kl. 11.30-12.15 (bestillingsoppdrag, kun for Olav Duun videregående skole)

Melasalen fredag kl. 15.15-16.15 (åpent arrangement for alle)

Melamartnans tre hundre år gamle tradisjon, ble slutt tidlig på 1880-tallet. Hva skjedde i Overhalla, Norge og internasjonalt på denne tida? Hva var Overhallsrevolusjonen – og hvordan passet denne inn i tidas mellomrikspolitiske bilde? Hvilke endringer skjedde i siste del av 1800-tallet fram mot unionsoppløsninga i 1905?

Disse spørsmålene skal historiker Øystein Idsø Viken prøve å svare på i sitt foredrag som tar utgangspunkt i Overhallsrevolusjonen – en av de øyeblikkene/hendelsene i lokalhistoria som har hatt nasjonal betydning. Øystein er forfatter av tredje bind om Namdalens historie (dekker tida mellom 1837 og vår tid) og har inngående kjennskap til denne delen av vår lokale historie.

Hans Barlien – denne forunderlige mand

I samme sekvens: Carl Ivar Storøy er en av forfatterne av boka Hans Barlien – denne forunderlige mand. Hans Barlien ble født for 250 år siden i år, og er blitt markert på ulike måter gjennom året. Boka om Barlien kom ut for et par år siden og er en grundig dokumentasjon om alt denne kreative og engasjerte mannen foretok seg – i Overhalla, Namdalseid, på Stortinget og i Amerika.