Øver og øver til martnan

Skuespill og ablegøyer er blitt en viktig del av Melamartnan. Ranum sangforening skaper åpningsarrangementet med sang og spill, og på historisk vandring understrekes fortellingene fra martnas- og lokalhistoria av muntre opptrinn.

I år er om lag 45 amatørskuespillere engasjert til seks ulike opptrinn undervegs i vandreruta. Siri Hongseth er energisk og engasjert regissør og engasjementet smitter særdeles lett over på de glade aktørene. Øvingene startet første uke i september og pågår helt fram til martnasdagene. Det er satt opp to vandringer fredag; en hver til de to fortellerne Sverre Johannes Rygh og Kåre Skarland. Lørdag blir det dobling, med fire vandringer totalt.

Oppslutninga om historisk vandring har vært svært god gjennom alle årene martnan har vært gjennomført etter 2008. To gode fortellere og gode historier er nøkkelen til suksessen – pluss understrekinga og avbrekkene som opptrinnene gir. Vi lover at fortellerne er særdeles godt forberedt også i år og vil sikre en god, timelang opplevelse.