Handlende på Melen

Butikker, utsalg og aktiviteter på Melamartnan

– Øvergata med utsalgene til tronhjemskjøpmennene
– Nergata med utsalgene til Nordborgerne

Omsetningen på Melamartnan har vært anslått til flere tusen riksdaler
Til smmenligning hadde en tjenestejente 2-3 riksdaler pr. år i tillegg til mat , losji og noe klær

På Melamartnan var det bl.a.
– 2 guldsmedutsalg
– 3 dansesalonger

Frøseth-salongen. Den var den fineste med 7 spiserom og losji på loftet
Rian-salongen. Kunne skilte med kvartettmusikk, og Elias Fredrik Rian
hadde gull- og sølvsmie ved salongen.
Viklemsalongen.Det som i dag er Melasalen.

– 8-10 brennevinshandlere
– Omreisende bjørnetemmere
– Gjøglere
– Cirkus
– Kaketelt og sodd-telt
– Militært vakthold med en offiser som ansvarshavende.