Nordborgerne

Nordborgerne var kjøpmenn fra Ytter-Namdalen. Det var blant andre Sverdrup fra Buøya, Henningsen fra Risvær og Jakobsen fra Nord-Kråkøy. Om høsten kom de hjem fra Bergen hvor de hadde solgt tørrfisk, og de hadde med seg returlast med mel og andre varer som de kom og solgte på Melamartnan. Nordborgerne holdt de til i Nergata under Melamartnan og de hadde sine utsalg der. Husene som den gang var i Nergata er i dag revet og området er gjort om til landbruksareal. Under den historiske vandringen på Melamartnan i år vil en kunne se hvor Nergata har gått og det er mange spor etter aktiviteten der.