Påmelding for frivillige

Melamartnan trenger frivillige. Vi har avtalt med eierforeninger om å ta ansvar for konkrete oppgaver, men trenger i tillegg enkeltpersoner som kan trø til med matsalg, parkering eller oppgaver knyttet til arena. Noen oppgaver krever også innsats i forkant av martnan. Og så skal martnan «ryddes bort» igjen så snart som mulig etter at den er ferdig.

Dugnadstrier fra den enkelte skal registreres på skjema med beskjed om hvilket eierlag eller forening timegodtgjørelsen skal tilfalle.

Ønsker å delta som frivillig, tar du kontakt snarest med Dan Kåre Finvold på post@overhalla-il.com   eller på telefon 957 65 682

TRENGER DU T-SKJORTE?

Melamartnan har svarte t-skjorter til de frivillige. Vi oppfordrer til gjenbruk for dem som har fått t-skjorte tidligere. Hvis du ikke har, vil det være tilgjengelige t-skjorter på martnaskontoret. Send gjerne melding om du trenger, og hvilken størrelse.