Ryttershow ca. kl 14.00 på fredag

Lørdag kl 11.00 i storteltet får dere et foredrag om klær fra 17.00 tallet.

Svenske styrker truet Namdalen i 1718 og den svenske generalløytnanten Armfeldt ledet et felttog med over fem tusen mann mot Trondheim. I år kan du møte Ruben Wang Guldbrandsen og dragonene Tore Kielland Gransæther og Arne C. Hagerup i følge med sine stolte hester Faustino og Poseidon. Se dragonene svinge kården mot tvilsomme rotfrukter og plukke mål i strak galopp. Og slå gjerne av en prat med rytterkrigerne som er kommet for å verve nye soldater til forsvar av Namdalen. Her er det tidsriktige uniformer, militært utstyr, blankvåpen og svartkruttvåpen fra perioden, og mulighet for både prøving og litt testing… Vakthold på mælen under martnan var et militært anliggende og militæret hadde ansvaret for dette. Visste du at Overhalla hadde et eget kompani? Med infanteri, jegere og eget skiløpercorps. Hør Tore Kielland Gransæter fortelle mer om dette og militærlivet i Overhalla på 17 og 1800 tallet..