Før i tida – Historisk tablå

FØR I TIDA……   HISTORISKE TABLÅ MED SKOLEELEVER

Både fredag og lørdag formiddag i martnan, kan du se historiske tablå framført av  mellomtrinnselever fra skoler i lokalmiljøet. Gjennom små, artige og illustrerende tablå, får du innblikk i hvordan folk levde i den tida Melen var sentrum i Namdalen.

De historiske tablåene er et resultat av et flott samarbeid mellom Muséet Midt, Namdal Museumslag og skolene. Elevene har fått undervisning om Melamartnan og om livet i gammel tid. Dette blir så levendegjort gjennom tablåene som spilles på årets Melamartna. Du får blant annet oppleve byttehandel og lystring etter laks, og du får se at det ikke var «bare bare» å få tannverk i gamle dager…..! Flere nye tablåer kommer til også i år, så her er det mye å glede seg til!