Informasjon og priser

Retningslinjer for påmelding/deltakelse på Melamartnan 2022

 1. De som er interessert i å delta på Melamartnan sender påmelding på www.melamartnan.no under fanen «salgsboder».
 2. De som har fått plass, får beskjed om hvilken bod de har blitt tildelt, og samlet regning på påmeldingsavgift og bodleie. De som ikke får plass, vil også få beskjed. – Disse står imidlertid automatisk på ”venteliste” dersom noen av de som har fått plass skulle trekke seg.
 3. Dersom flere utstillere deler en salgsbod, må påmeldingsavgiften ganges med antall utstillere. Unntak er husflidslag – de betaler som om de er ett foretak.
 4. Utstillere med demonstrasjon av håndverk og annen aktivitet kan få fritak for påmeldingsavgift. Dette søkes om i påmeldingen.
 5. For de som trekker seg etter at bodleien er betalt, kan bodleien refunderes dersom vi finner en annen utstiller som fyller kriteriene for deltakelse. Påmeldingsavgiften blir i slike tilfeller ikke tilbakebetalt da det dekker våre administrasjonskostnader.
 6. I tillegg til kvalitet på produktene, ønsker vi å prioritere mangfoldet innenfor husflid, håndverk og småskala matproduksjon slik at vi kan tilby vårt publikum et allsidig utvalg av kvalitetsprodukter. Utstillere med produkter som best passer inn i Melamartnans konsept som historisk marked vil bli prioritert.
 7. Hovedregelen er at det blir tildelt én salgsbod pr. utstiller. Unntaksvis kan én utstiller få tildelt to boder, men da betales pris pr. bod.
 8. Salgsbodene skal være betjent når Melamartnan er åpen for publikum. Bodene skal IKKE pakkes sammen før lørdag kl.17.00. Dette for at besøkende skal få samme tilbud når som helst i åpningstiden. De som pakker sammen før dette tidspunktet må regne med å ikke få delta ved senere Melamartnaer.
 9. Arrangørene sørger for renhold av innen- og utendørs publikumspassasjer. Renhold av salgsbodene besørges av utstillerne.
 10. Arrangørene besørger vanlig vakthold fra montering kan begynne til demontering skal være avsluttet, men påtar seg ikke ansvar for utstilte varer og eventuelt utstyr. Utstillerne må selv sørge for å dekke nødvendige forsikringer.
 11. Når utstillingen er demontert skal salgsboden leveres ryddet og fri for dekorasjoner, spiker o.l. Utstiller er ansvarlig for eventuelle skader utover vanlig slitasje.
 12. Arrangøren garanterer ikke at utleide salgsboder er helt tette mot regn.

 

Påmeldingsavgift
Ved flere enn én utstiller i boden, skal det betales påmeldingsavgift for hver enkelt.
Pris: Kr 1.000,-

Bodleie
Leie av salgsbod på 2,5 x 3 m
Pris: Kr 1.700,-

Leie av strøm
Pris: Kr 300,- pr. bod

Alle priser er eks mva!

Avbestilling
Før 10. september refunderes bodleien på kr 1700,-. Etter 10. september refunderes ikke noe.
(Avmelding sendes på e-post til salgsboder@melamartnan.no)