Melakruset 2018

Her er årets melakrus, motivet på kruset er fisk.

I år markerer vi 10- årsjubileum fra første gang vi arrangerte melamartna i nyere tid. Den gang som nå, hadde vi fokus på handelen mellom kyst og innland. Denne handelen var viktig, og fisk og tran fra kysten ble byttet mot korn og skinnprodukter fra innlandet. Denne handelskontakten mellom kyst og innland varte i flere hundrede år. Handelen var viktig på flere måter enn varebytte, ikke minst for å finne seg en kjæreste fra et annet sted.

Motivet på årets melakrus er et symbol som markerer denne viktige handelsvirksomheten.

Liv Aursand selger melakruset på stabburet på Melamartan.