Ta bussen til Melen

I år kan du gjerne ta bussen til Melen, bidra til et bedre klima og spare slitasjen på åker og eng. Og kanskje gjøre det enklere for deg selv og arrangøren.

I samarbeid med fylkeskommunens transportselskap AtBhar vi fått avtale om å sette opp ekstra avganger fra Namsos til Melen, og retur på dagtid – samt festbusser etter festslutt både fredag og lørdag kveld.

Det går en del ordinære ruteavganger fra Namsos og med stoppesteder på Hunn/Skage. Her må hver enkelt eventuelt bestille tilbringerskyss (fleksibel transport) for det siste stykket mellom Hunn og Melen.

De ekstra avgangene som er satt opp på formiddagen til Melen – og returavganger fra Melen på ettermiddagen, finner du i AtB-appen. På disse avgangene betales vanlige rutetakster, med dag- og nattakster.

Ekstra avganger Namsos -Melen

Kl 10 og 11 fredag og lørdag

Retur kl 17:00 fredag

Retur kl 16:00 og 17:00 lørdag

Nattbuss,  kl 01:00 fredag og lørdag

Trasè: Melen, Ranemsletta, Skage, Namsos