En smakebit av årets utstilling på Melalartnan

Utstillingen i år vil være todelt, med en lokal bit som omhandler Melamartnan spesielt. Der vil vi møte kjente skikkelser og hendelser som bl.a. blir eksemplifisert med utskjærte sjablonger. Den andre delen vil fortelle om livet på 1700-tallet i Namdalen og Trøndelag. Her vil dere blant annet få et innblikk i hvordan livet på 1700-tallet artet seg for høy og lav. Ved hjelp av luktebokser, musikk mm håper vi å dra dere inn i stemningen. Her er et bilde som i stor grad viser hvordan denne delen av utstillingen vil bli.