Årets Melamartna har fokus på miljø

Vi ville ha en mere miljøvennlig profil på årets martna. Vi søkte og har mottatt tilskudd fra Sparebank 1 SMN på kr. 10.000 i støtte for å minske plastbruken. Målet vårt er å redusere den totale avfallsmengden og vi vil blant annet tilby en kopp som folk kan bruke under hele arrangementet. I tillegg har vi som målsetting at all annet engangsutstyr skal være nedbrytbart.

Det var ikke så mye plast på 16-1700-tallet og vi er opptatt av å gjenskape stemninga på den tida, så dette har også et historisk element.