Skolebesøk med fokus på Melamartnan

Like før sommerferien fikk flere skoler besøk av historieformidlerne Bjørnar Sellæg og Reidar Opdal. De fortalte om Melamartnan slik den var før i tida. Det ble en spennende historietime! De snakket også om hva elevene kan ha på seg når de skal på årets Melamartna. Her blir to elever på mellomtrinnet på Hunn skole kledd opp som eksempler på dette.

I det pedagogiske opplegget i forbindelse med at skoler deltar i tablå og på Barnas Marked, inngår undervisning og motivering. De som skal være med på tablåene, får to besøk i tida før martnan. Til høsten står nye skoler for tur til å undervises og motiveres. Gled dere!