Historiske tablå og Barnas Marked

Fredag er alle elevene ved Hunn skole på veg til en ny Melamartna. Skolen har en fin tradisjon med at elever og lærere vandrer langs Namsen til Melen. Mange av  dem skal, sammen med elever fra Namsos barneskole og Overhalla barne -og ungdomsskole, delta i historiske tablå. Dessuten skal alle de tre klassene på mellomtrinnet, selge varer fra bod på Barnas Marked. Her deltar også Namsos barneskole, Høknes barneskole og Overhalla barne-og ungdomsskole.                                   

 Så vi sier bare:  Kom og se! Kom og kjøp!