Fredrik og Fred Strømme

Fredrik og Fred Strømme stiller ut kunst -og natur fotografier på Melamartnan. Dette er en salgsutstilling, og bildene er tatt først og fremst i Namdalen/Trøndelag, men også på Island.
Stjernehimmelen er også sterkt til stede på flott nattbilder.